חזור לגלריה

סרטי הדרכה ולומדה

סרט הדרכה | HPE-NV Jenkins

סרטון הדרכה טיוטריאל מבוסס צילום, אשר הופק עבור HPE-NV Jenkins – המלמד את המשתמש צעד-אחר-צעד כיצד להשתמש במאפייני המוצר.

הסרט הופק ונוצר ע”י Visual3D

סרטי הדרכה ולומדה נוספים