חזור לגלריה

סרטי הדרכה ולומדה

סרט הדרכה | Quilck

סרט מוצר – הדרכה (מושן גרפיקס) עבור קווילק. קווילק הוא אתר מכירות פומביות עבור משחקי וידאו. הסרט סוקר וממחיש את האפשרויות השונות למשחקים ומכירות פומביות.

הופק ונוצר על ידי Visual3D

סרטי הדרכה ולומדה נוספים